Työpaikat

29.7.2016

Rakuunasoittokunta hakee palvelukseensa klarinetin varaäänenjohtajaa


1.3.2016

Laivaston soittokunta hakee palvelukseensa klarinetin soittajaa

Laivaston soittokunta hakee klarinetin soittajaa määräaikaiseen aliupseerin virkaan (5 v) Turkuun.

Hakuaika päättyy 9.3.2016 klo 16.15.

Haastattelu ja koesoitto järjestetään kutsuttaville Laivaston soittokunnassa 7.4.2016 klo 14.00.

  1. Pakollinen tehtävä, B. H. Crusell: Klarinettikonsertto f-molli, osat 1 ja 2
  2. Vapaavalintainen teos, kesto max. 3 min.

Käytössä on tarvittaessa säestäjä. Mahdolliset orkesteri- tai kamarimusiikkitehtävät koesoittokutsun yhteydessä.

Linkki hakemukseen: http://bit.ly/1QfyHJF


13.8.2015

Laivaston soittokunta hakee palvelukseensa klarinetin soittajaa

Laivaston soittokunta hakee klarinetin soittajaa aliupseerin virkaan Turkuun.


16.3.2015

Klarinetistille töitä Puolustusvoimissa!

Laivaston soittokunta hakee klarinetin soittajaa aliupseerin virkaan Turkuun.

Lisätietoja löytyy liitteenä olevasta mainoksesta ja valtiolle.fi-sivuilta (työavaimella 250-57-15).


10.3.2014

Helsingin Poliisisoittokunta hakee kahta klarinetistia puolipäiväiseen, määräaikaiseen (6kk) muusikon virkasuhteeseen

Rekrytointi-ilmoitus PDF-muodossa


4.2.2014

Rakuunasoittokunta hakee klarinetin soittajaa

Työavain 250-850-13

(linkki valtiolle.fi-sivulle)

Tehtävä on vakinainen, palvelussuhde alkaa 1.1.2014

Hakuaika päättyy 28.2.2014 kello 14.00

Viran/tehtävän kuvaus: Tehtävä on fagotin ja/tai klarinetin soittajan tehtävä Maasotakoulun, Rakuunasoittokunnassa Lappeenrannassassa.

Puolustusvoimissa muutoksen kohteena olevilla, irtisanomisuhanalaisilla, irtisanotuilla ja takaisinottovelvollisuuden piirissä olevilla, vaatimukset täyttävillä henkilöillä, on etusija täytettäessä puolustusvoimissa avoimia virkoja, viransijaisuuksia ja tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimukset: Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän on Suomen kansalainen ja täyttää yleiset kelpoisuusvaatimukset valtion virkaan. Sen lisäksi, mitä yleisestä kelpoisuudesta valtion virkaan muualla laissa säädetään, Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan tehtävien edellyttämää luotettavuutta.

Puolustusvoimien sotilasvirkaan nimitettävältä vaaditaan myös, että hän on suorittanut Suomen Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa joko asevelvollisuuden aseellisessa palveluksessa tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja että hän on terveydeltään ja fyysiseltä kunnoltaan virkaan sopiva.

Hakijalta odotamme: Hakijasta tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvitys (perusmuotoinen turvallisuusselvitys, laki turvallisuusselvityksestä 4§).

Koesoittoon kutsutuille hakijoille järjestetään koesoitto Rakuunasoittokunnassa viikolla 13.

  1. B.H.Crusell, klarinetti konsertto fm opus 5
  2. Vapaavalintainen teos
  3. Primavista tehtävä
  4. Orkesteri soitto

Palkkauksen peruste: Puolustusvoimissa on käytössä tehtävän vaativuudenarviointiin perustuva palkkausjärjestelmä.Viran/tehtävän vaativuusluokka on AU4 (tehtäväkohtainen palkanosa 1799,72€/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 37% tehtäväkohtaisesta palkasta. Uuden henkilön henkilökohtainen palkanosa on 17%.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta. Maasotakoulu, Väinö Valveen katu 4, 53900 Lappeenranta

Lisätietoja tehtävästä:

Musmaj Riku Huhtasalo
0299 418 181
riku.huhtasalo@mil.fi
Tavoitettavissa: Arkisin klo 8-15

Ylil Aki Mankkinen
0299 418 105
aki.mankkinen@mil.fi
Arkisin klo 9-15